భారతీయ రైల్వే

భారతీయ రైల్వే-దేశపు జీవన రేఖా

భారతీయ రైల్వే (ఇండియన్ రైల్వేస్) గురించి : భారతీయ రైల్వేలు కేవలం “ఐఆర్” గా సంక్షిప్తీకరించబడ్డాయి. ఇది రైల్వే మంత్రిత్వశాఖ నిర్వహిస్తున్న భారతదేశ జాతీయ రైల్వే …

Read More